Notre Dame du Perpétuel Secours

Welcome to Notre Dame du Perpétuel Secours, the newly-formed quasi-Parish that serves the Haitian Catholic Community in Stamford, CT. Our community gathers to worship at the Church of St. Gabriel on Newfield Avenue. Due to Coronavirus restrictions, it is necessary to register in advance to attend Mass. To register for Mass, please click the link below.

Byenveni nan Notre Dame du Perpétuel Secours, resamman etabli prèske-pawas la ki sèvi kominote katolik ayisyen an nan Stamford, CT. Kominote nou an rasanble pou adore nan Legliz Sen Gabriel. Pou ale nan Mass pandan tan sa a nan Coronavirus, li nesesè enskri davans. Pou enskri pou Mass, tanpri klike sou lyen ki anba a.

Enskri pou Mass la

The Church of St. Gabriel
914 Newfield Ave.
Stamford, CT 06905
USA

%d bloggers like this: